Her er oversikt over våre medarbeidere. 

                                       Kundemottak

Espen Olsen                                                                       Jeanette Nusse og Carl Rode                        

Fungerende dagligleder                                                      Kundekonsulent

                                                        

Tlf:  32 81 17 00                                                                      Tlf: 32 81 17 00

Mail: espen@monsterbike.no                                            Mail: Kundeservice@monsterbike.no

 

Torgeir Jahren                                                                       Kazim Jamil

Teknisk fagansvarlig                                                               Kundekonsulent

                                                     

Tlf: 906 51 818                                                                       Tlf: 32 81 17 00

Mail:Torgeir@monsterbike.no                                                Mail: kazim@monsterbike.no

 

 

                                                               Verksted

                                                                                Glenn Egil Johansen

Mottak verksted                                                                             Verkstedmester

                                        

Tlf: 32 81 17 00                                                                                 Tlf: 32 81 17 00

Mail: verksted@monsterbike.no                                                       Mail: Teknisk@monsterbike.no