Utleie/ Demo

 
Vi tilbyr utleie av en rekke ulike MC-er til din neste MC-tur, uansett om det er snakk om en én dag eller to uker. Har du ønsker å booke eller har spørsmål kan du ta kontakt med oss på 32 81 17 00 eller post@monsterbike.no. Vi tar forbehold om at uforutsette hendelser kan medføre at vi ikke greier å levere den eksakte MC-en du har booket. I det tilfellet vil vi tilby en tilsvarende MC.
Disse kan også prøvekjøres av kunder som ønsker å kjøpe ny mc.
 
Betingelser ved utleie/prøvekjøring.
 •          Kjøretøyet disponeres av låntaker på eget ansvar.
 •          Låntaker gir herved avkall på ethvert krav ovenfor utlåner og dens samarbeidspartnere.
 •          Låntaker skal bruke og oppbevare kjøretøyet på en forsvarlig måte.
 •          Låntaker er ansvarlig for bompenger/bøter og lignende som påføres ved demokjøring av kjøretøyet.
 •          Ved skade på kjøretøyet, eller skade den forvolder, er låntaker ansvarlig for de økonomiske tap
 •          utlåner blir påført. Kjøretøy skal leveres tilbake i den stand det ble utlevert i.
 •          Skade på låntakers eiendeler (f.eks. kjøreutstyr) dekkes ikke av utlåner eller dens forsikring.
 •          Kjøretøyet skal være tilbake til avtalt tid, i motsatt fall meldes kjøretøyet savnet hos politiet.
 •          Avtalen kan ikke overføres til andre, det vil også si at låntaker ikke har anledning til å låne bort kjøretøyet.
 •          Skader av ovenfor nevnte art vil bli taksert og fakturert låntaker i ettertid.
 •          Egenandel ved kaskoskade   inntil kr.15.000,- betales av låntaker.
 •          Personopplysningene oppgitt i denne avtalen lagres i 3 mnd etter signering. Dersom det oppstår hendelser som tilsier at opplysningene ikke kan slettes, oppbevares disse til hendelsen er avklart. Hendelser vil i dette tilfelles dreie seg om skader/ulykker/straffbare handlinger hvor demokjøretøy er involvert. Informasjonen kan i disse tilfeller deles med offentlige myndigheter og/eller forsikringsselskapet.
English
We offer rental services for your next motorcycle. If you'd like to book or have any questions you are welcome to call us at +47 32 81 17 00 or send us an e-mail at post@monsterbike.no. If unforseen events prevents us from delivering the exact motorcycle you've booked, we will provide you with an equivalent model.