Utleie

Vi tilbyr utleie av en rekke ulike MC-er til din neste MC-tur, uansett om det er snakk om en én dag eller to uker. Har du ønsker å booke eller har spørsmål kan du ta kontakt med oss på 32 81 17 00 eller post@monsterbike.no. Vi tar forbehold om at uforutsette hendelser kan medføre at vi ikke greier å levere den eksakte MC-en du har booket. I det tilfellet vil vi tilby en tilsvarende MC.

English
We offer rental services for your next adventure. If you'd like to book or have any questions you are welcome to call us at +47 32 81 17 00 or send us an e-mail at post@monsterbike.no. If unforseen events prevents us from delivering the exact motorcycle you've booked, we will provide you with an equivalent model.
 

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports


Priser/prices:
1 helg/weekend: 7.000 kr / €700, 1 uke/week: 13.000 kr / €1300, 2 uker/weeks: 22.000 kr / €2200
Utstyr/equipment:
3 kofferter / 3 panniers

Kawasaki Z H2


Priser/prices:
1 helg/weekend: 8.000 kr / €800, 1 uke/week: 16.000 kr / €1600, 2 uker/weeks: 29.000 kr / €2900
Utstyr/equipment:
Perfomance pakke / Perfomance kit


Suzuki DL1050 V-Strom


Priser/prices:
1 helg/weekend: 6.000 kr / €600, 1 uke/week: 12.000 kr / €1200, 2 uker/weeks: 20.000 kr / €2000
Utstyr/equipment:
3 kofferter / 3 panniers


Honda CMX500 Rebel S


Priser/prices:
1 helg/weekend: 4.000 kr / €400, 1 uke/week: 8.000 kr / €800, 2 uker/weeks: 14.000 kr / €1400
Utstyr/equipment:
Registrert som A2, 2 sidevesker / Registered as A2, 2 saddlebags

Vilkår
 • Kjøretøyet disponeres av låntaker på eget ansvar.
 • Låntaker gir avkall på ethvert krav ovenfor utlåner og dens samarbeidspartnere.
 • Låntaker skal bruke og oppbevare kjøretøyet på en forsvarlig måte.
 • Låntaker er ansvarlig for bompenger, bøter o.l. som tilkommer under leie/utlånsperioden.
 • Kjøretøyet skal leveres tilbake i den stand det ble utlevert i.
 • Ved skade på kjøretøyet, eller skade den forvolder, er låntaker ansvarlig for de økonomiske tap utlåner blir påført.
 • Skader av ovenfor nevnt art vil bli taksert og fakturert låntaker i ettertid. Egenandel ved kaskoskade inntil kr 15.000 betales av låntaker.
 • Skade på låntakers eiendeler, f.eks. kjøreutstyr, dekkes ikke av utlåner eller dens forsikring.
 • Kjøretøyet skal leveres tilbake til utlåner innen avtalt tid, i motsatt fall meldes kjøretøyet savnet hos politiet og utlåner vil bli fakturert for forlenget leieperiode.
 • Avtalen kan ikke overføres til andre, det vil også si at låntaker ikke har anledning til å låne bort kjøretøyet.
 • Personopplysninger lagres i 3,5 år etter signering av avtale (personvernforordningen artikkel 6C).
Terms
 • The vehicle is used on the borrowers own risk.
 • The borrower gives up the right to all claims towards the lender and its partners.
 • The borrower must use and store the vehicle in a proper and safe manner.
 • The borrower is responsible for toll fees, fines and and such during the borrowing period.
 • The vehicle must be returned in the same condition as it was delivered in.
 • The borrower is economically responsible for any damages on the vehicle or damages caused by the vehicle.
 • Damages like the ones mentioned in the previous point will be assessed and the borrowers will be invoiced. The co-payment upon damages covered by the comprehensive insurance (up to 15.000 kr) is payed by borrower.
 • Damages to the borrowers equipment is not not covered by the lender or its insurance.
 • The vehicle must be returned to the lender on the agreed upon time, otherwise it will be reported as missing to the police. The borrower will also be charged for the additional time.
 • The contract signed before departure is not transferable. This means that the borrower cannot lend the vehicle to others.
 • Personal information is stored by us for 3,5 years after signing the contract in accordance with the personal information regulation article 6C.